skip to Main Content
06-16661170 info@wiesvanolst.nl

Onze familie en onze familieleden bepalen mede wie we zijn. Zowel in positieve zin, welke positieve eigenschappen, talenten en kwaliteiten hebben wij via onze familie geërfd. Als ook met wie zijn wij verstrikt?
Zonder dat wij ons dat bewust zijn kunnen wij belast zijn met van anderen overgenomen patronen, gedachten, gevoelens en emoties. Belastende familiepatronen kunnen hun oorsprong vinden in de geschiedenis van onze ouders en voorouders tot generaties terug. Feitelijkheden als

 • Is iemand buiten gesloten, bijvoorbeeld een familielid dat in de oorlog koos voor de vijand.
 • Een kindje dat jong overleed en waarover niet gerouwd werd omdat de pijn te groot was.
 • Is er sprake van oorlogs- of andere trauma’s?
 • Faillissementen in de familie.
 • Miskramen of abortus
 • Echtscheiding terwijl de kinderen jong waren.
 • Een ouder die jong overleed.
 • Psychische ziekten binnen de familie.
 • Seksueel misbruik.
 • Relatieproblemen.
 • Kunnen een rol hierbij spelen.

Aan welke problemen kun je bijvoorbeeld via opstellingen werken?

 • Ziekten en lichamelijke klachten.
 • Moeite hebben met het vinden en behouden van werk.
 • Angsten.
 • Relatieproblemen.
 • Zingevingsvraagstukken.
 • Onzekerheid.
 • Depressie en vermoeidheid.
 • Schuldgevoelens.
 • Wantrouwen.
 • Verslavingsgedrag.
 • Gedragsproblemen van kinderen.
 • Onverklaarbare grote boosheidsgevoelens of jaloeziegevoelens.
 • Eetstoornissen.
 • Overgewicht.
 • Moeite met de verkoop van een huis.
 • Etc. etc.

Naast het achterhalen van iemands belastende patronen kan in een opstelling onderzocht worden hoe het gesteld is met bijvoorbeeld iemands moed, kracht, speelsheid, het luisteren naar de innerlijke stem, het in de maatschappij kunnen neerzetten van kwaliteiten en talenten etc.
Zowel één op één als in een groep met representanten begeleid ik opstellingen. Daarbij is er ook de mogelijkheid workshops met een thema : geld, dromen, eigenwaarde, positieve krachten en talenten uit de familie, voeding, te volgen. Zie mijn agenda.

Back To Top