skip to Main Content
06-16661170 info@wiesvanolst.nl

Ons leven bestaat voor een groot deel uit relaties.

De relatie met jezelf, met je ouders, je partner, je kinderen, je vrienden, de natuur, de kosmos, met God etc.

Maar ook de relatie met je angst, je moed, je durf, je kwetsbaarheid, je kracht etc.

In een één op één relatie met jou als cliënt vind ik het heerlijk om samen op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden en nieuwe kanten van jezelf. Om inzicht te verkrijgen in al deze relaties en aspecten van jou.

De verbinding met jezelf en al jouw innerlijke deelaspecten en de relatie met anderen kan zo worden verdiept.

Opdat je met meer plezier en ontspanning je leven kunt leven.

Back To Top