skip to Main Content
06-16661170 info@wiesvanolst.nl

Naast mijn face to face consulten en workshops bied ik de gelegenheid om in een telefonisch consult jouw vraag voor te leggen. Bij het beantwoorden van jouw vraag maak ik gebruik van zowel mijn therapeutische vaardigheden als van mijn juridische achtergrond. Vanuit die laatste achtergrond kan ik aanvullende psychologische ondersteuning bieden als je bijvoorbeeld in een conflict verwikkeld bent. Welke aspecten verdienen eventueel meer aandacht? Is het vanuit juridisch standpunt verstandig nader advies te vragen aan een advocaat of notaris? Bij het onderzoeken van de verschillende mogelijkheden waarmee we jouw vraag kunnen bekijken gebruik ik vooral ook mijn ervaring op het gebied van het werken met familieopstellingen.

Ik reken een prijs per kwartier.

Back To Top