skip to Main Content
06-16661170 info@wiesvanolst.nl

Bij een opstelling met je zielengroep nodigen we de aanwezigen in de groep allemaal uit om een lid van je zielengroep te representeren. De leden worden opgesteld in de ruimte waarna ieder lid gevraagd wordt naar hoe het zich voelt en naar de interactie met de opsteller. Er kunnen praktische boodschappen voor je dagelijks leven gegeven worden. Je kunt steun ervaren, het voelen en weten dat je niet alleen bent, maar elkaar kunt steunen en adviseren en dat je om hulp van de leden van je zielengroep mag vragen. We kijken nu niet naar verstrikkingen, maar delen van jezelf kunnen door de leden van de groep gespiegeld worden en helder maken dat zij in jouw dagelijks leven jouw aandacht nodig hebben. Een van de taken van de zielengroep is om met elkaar elkaars leven te reflecteren. In een zielengroepopstelling doen we dat al hier op aarde.

We maken allemaal deel uit van een zielengroep. Een zielenfamilie waarmee je vanaf je oorsprong als ziel verbonden bent.

De boeken van Ute Kretzschmar geven een mooie omschrijving van het ontstaan van zielengroepen:

Ooit waren we een  wezen met scheppingskracht. We besloten om naar de aarde te gaan  en alles te vergeten om stap voor stap de herinnering terug te krijgen aan onze scheppingskracht en om ervaringen met verschillende rollen ( slachtoffer, redder, vechter, zichzelf verloochenaar etc ) op te doen.

Dit wezen deelde zich op en stichtte met het Hoger Zelf een fijnstoffelijke familie, bestaande uit mannen en vrouwen.  Dat is jouw oorspronkelijke zielengroep.

In onze tijd komt de herinnering aan deze oorspronkelijke zielengroep weer terug, nadat die lang afwezig is geweest. Deze zielen kunnen deels op aarde en deels elders aanwezig zijn. Je familieleden uit dit leven kunnen  ervan deel uitmaken, maar dit hoeft zeker niet zo te zijn. Je kunt ook vrienden of werkgevers of een minnaar of minnares uit je zielengroep tegen komen.

Als wij in ons leven werken aan onze persoonlijke ontwikkeling wordt onze ervaring en kennis toegevoegd aan onze zielengroep en omgekeerd. Dat betekent dat wij niet alleen het wiel hoeven uit te vinden en alles zelf hoeven te ondervinden en ervaren.

Onderling kan er niveau verschil zijn binnen de groep, waarbij sommigen verder in ontwikkeling zijn dan anderen, er kan ook sprake van ruzie en strijd zijn, maar over het algemeen kan daarover, als je je na je dood  weer verenigt met je zielengroep, gepraat worden zonder schuld en schaamte.

Kretzschmar noemt ook het begrip monade staande voor een grotere eenheid. Samen met andere zielenfamilies ging je naar de aarde en begon je gezamenlijk aan de incarnatiecyclus. Een monade kan variëren in grootte, doorgaans bestaat een monade uit meerdere individuele zielen. Van wel honderd tot duizenden. Zo heb je ook meerdere levens geleefd met mensen uit andere zielengroepen.

Na je dood ontmoet je elkaar in een soort dorp, een gelijkgestemd bewustzijnsveld, en ook tijdens de slaap kun je daar op bezoek gaan. Als je na je overgang uitgerust bent en je leven met je gids doorgesproken hebt kom je weer in aanraking met je zielengroep om samen jullie levens te bespreken, elkaars ervaringen te delen en te reflecteren. Je voelt je thuis, welkom, gesteund, getroost, blij met gelijkgestemde zielen. Er is eenheid, er is vrede. Ook de zielen die op dat moment geïncarneerd zijn of zich op andere planeten  bevinden nemen compleet deel aan jouw welkom en de ontwikkeling van de hele zielengroep. Je leert, zuivert en ontwikkelt je gelijk. Willem Glaudemans  schrijft daar heel mooi over in zijn “” Boek van het eeuwige leven””. Een cursus in sterven.”’

Het besef dat je deel uitmaakt van een groter geheel, maakt dat je je niet alleen of onbegrepen hoeft te voelen.

Als groep heb je, naast je eigen missie, ook een groepsmissie: bijv. genezen en verbindingen leggen op aarde.

Het kan zijn dat jouw zielengroep wil bijdragen aan de wetenschap bijv. op medisch gebied of op het gebied van nieuwe technieken en dat je daar na je dood gezamenlijk onderzoek naar doet. Het kan ook zijn dat je groep bij wil dragen aan kunst en schoonheid via schilderijen of andere vormen.

In Ute Kretzschmars boek:”’ Over chaos en verandering, lichtboodschappen van Meester Confusius en Meester Kuthumi,  zegt Confusius dat je ziel dat deel is dat altijd levendig ervaringen verzamelt. Dat wat  ons tot leven brengt, wat ons aanzet om te voelen en te denken. Het goddelijke hoger zelf wordt omschreven als een soort beschermer. Dat boven alle leden van de zielenfamilie staat, die voor ons zorgt als we incarneren en ons bijstaat als we aan gene zijde verblijven.

Inmiddels heb ik verschillende mensen geïnterviewd over hun zielengroep in een sessie waarbij je contact maakt met de leden van je zielengroep. Dat blijkt een verrijkende ervaring te zijn.  Contact maken met je zielengroep voelt als thuiskomen, welkom zijn, gesteund worden, liefdevol en warm en humorvol.

Je kunt hele praktische boodschappen over je dagelijks leven krijgen, ik zelf bijvoorbeeld en ook anderen om meer te genieten van het leven. Je kunt inzichten krijgen en bijv. ook advies over voeding. Het is leuk om je missie te verkennen en te weten dat je daarin niet alleen bent en gesteund wordt.

Back To Top