skip to Main Content
06-16661170 info@wiesvanolst.nl

U wilt graag uw woning verkopen en tot nu toe is dat nog niet gelukt.  Snelle verkoop hangt af van tal van factoren: prijs, woonomgeving, ligging ten opzichte van de zon, staat van onderhoud en zo voorts.

Ook niet zichtbare factoren spelen een rol. De woning moet “goed’’ voelen. Verkopers begrijpen soms niet waarom de verkoop tot nu toe niet is gelukt. Het kan dan zijn dat persoonlijke onbewuste aspecten een rol spelen. Bijvoorbeeld : na een scheiding wordt samen besloten de woning te willen verkopen. Echter één van de partners kan zich daar eigenlijk niet in vinden. ( Soms is dit zelfs onbewust) om wat voor reden dan ook. Ook kan het zijn dat er nog zoveel beladen herinneringen in een woning liggen, waar nog moeilijk afscheid van genomen kan worden.

Meer duidelijkheid over die onzichtbare factoren, kan u helpen richting te geven aan een volgende stap.

Een woningopstelling kan daarbij zeer helpend zijn.

Anna Maria van der Reijden en ik hebben al jaren ervaring met opstellingen en energetisch werk. Wij kunnen samen met u de verstorende invloed opsporen en in veel gevallen zelfs helpen ombuigen. We hebben al met succes verschillende huisopstellingen gedaan, wat leidde tot bespoediging van de verkoop.

Wij onderzoeken de relatie tussen u en de woning en alle overige onbewuste onzichtbare aspecten die de verkoop moeilijker kunnen maken. Ook kunnen wij voelen en verwoorden wat eventuele kopers weerhoudt of juist aantrekt in uw woning. Onze ervaring heeft geleerd dat dit verhelderend en verkoop bevorderend kan werken.

Ons onderzoek samen met u kost € 100,– , exclusief eventuele reiskosten en neemt ongeveer een uur tot anderhalf uur in beslag.

Back To Top