skip to Main Content
06-16661170 info@wiesvanolst.nl

Wat is jouw verlangen? Ten aanzien van jouw leven, relaties, werk, eigenliefde, zingeving? Bijvoorbeeld: “ik wil gelukkig zijn” of “ik wil in vrede zijn met mijzelf en de wereld.”

We verkennen jouw verlangen in relatie tot anderen en tot de deelaspecten van jezelf. Door middel van representanten die jouw familie, anderen en aspecten van jezelf vertegenwoordigen kun je inzicht krijgen in jouw innerlijke dynamiek.

Hoe verhouden zich jouw deelpersoonlijkheden, als angst, boosheid, je innerlijke man, vrouw of kind zich tot elkaar. Hoe werkt jouw innerlijke familie? Misschien herken je wel dat iemand zegt; “oh je bent precies je vader of moeder in hoe je nu reageert”. Onbewust nemen we patronen van onze familie over die niet meer bij ons passen. Of we hebben overtuigingen die ons beperken en die we kunnen loslaten en veranderen.

Inzicht hierin kan bevrijdend werken.

Zie Agenda voor data en prijsinfo.

Back To Top