skip to Main Content
06-16661170 info@wiesvanolst.nl

Mijn Praktijk voor Hypnotherapie, Familieopstellingen en Droomwerk, Wies van Olst, is verantwoordelijk voor de naleving van privacy wet  en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Mijn contactgegevens

Wies van Olst
Praktijk voor Hypnotherapie, Familieopstellingen en Droomwerk
Egidiushof 9
3813 CP Amersfoort

Tel 033-4724972
Mobiel 06-16661170

Email: info@wiesvanolst.nl

www.wiesvanolst.nl


Persoonsgegevens die worden verwerkt

Persoonsgegevens die ik verwerk omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt hebt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Straat- en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonlijke gegevens die je face to face, telefonisch of schriftelijk verstrekt


Waarom mijn praktijk voor Hypnotherapie, Familieopstellingen en Droomwerk, Wies van Olst, verder te noemen mijn praktijk, deze gegevens nodig heeft

Mijn praktijk verzamelt die gegevens voor verschillende doeleinden namelijk:

 • Overleg met betrekking tot afspraken
 • Het geven van privé consulten en workshops
 • Het toezenden van een geluidsbestand via we transfer als mogelijkheid bij een zielsregressie
 • Het sturen van informatie via een email, agenda-overzicht of nieuwsbrief
 • Financiële doeleinden, zoals de verzending van facturen

Ik ga vertrouwelijk om met jouw gegevens. Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens van jou worden alleen aan derden verstrekt na jouw voorafgaande toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Jouw Rechten

Je hebt het recht om:

 • Te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschriften van die gegevens.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om jezelf uit te schrijven voor nieuwsbrieven of het anderszins ontvangen van informatie.
 • Het recht om ( gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, mist dat in strijd is met de bewaartermijn van een wettelijke regeling.

Ik stel het op prijs als je contact met mij opneemt, mondeling of schriftelijk, als je gebruik van je rechten wilt maken of een vraag of een klacht hebt. Ik praat er dan graag persoonlijk met je over.

Back To Top